Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

19:13
9401 4264
Reposted fromtwice twice viawrazliwa wrazliwa
Shuguar
19:13
Shuguar
19:12
Shuguar
12:50
Reposted bybudasTangizz
Shuguar
12:49
Reposted bybudasTopielica
12:48
8751 89f6 500
Reposted fromzank zank viaikari ikari

May 28 2015

20:38
3662 3c4b 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaikari ikari
Shuguar
20:38
1282 3e31 500
Reposted fromkiixey kiixey viaikari ikari
Shuguar
20:37
1025 2a03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamawinrar iamawinrar
Shuguar
20:37
6948 8def
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamawinrar iamawinrar
Shuguar
20:37
6238 57c9
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaiamawinrar iamawinrar
Shuguar
20:36
0410 d5e2 500

May 27 2015

Shuguar
17:47

May 23 2015

Shuguar
23:29
2017 eafa
Shuguar
23:24
0473 c684
Reposted fromretaliate retaliate viasadworld sadworld
Shuguar
23:21
23:20
4608 ffc0

macheteandpython:

Did Dany just fucking Rhyme something with Targaryen!?

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Shuguar
23:17
0851 d842 500
czterech jeźdźców
Reposted fromwolek wolek viaikari ikari
Shuguar
22:11
3093 9726
300 London
Reposted fromNeutrum Neutrum viaglam glam
Shuguar
22:10
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
Reposted frombloodybeast bloodybeast viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl